Sekretesscenter

Börjar gälla den 30 April 2021

Introduktion

Tack för att ni valt att använda Vayqer!

Vi vill ge dig bästa möjliga upplevelse när du använder Vayqer och se till att du har glädje av vår tjänst. Integritet och skydd av dina personuppgifter är, och kommer att förbli, enormt viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och behandlar dina personuppgifter samt beskriva dina val- och kontrollmöjligheter kring när och hur du väljer att dela dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ("Policy") förklarar mer detaljerat vad vi menar.

1. Om den här policyn

Denna Policy beskriver i detalj hur Vayqer AB behandlar dina personuppgifter. Policyn omfattar alla Vayqers tjänster och relaterade produkter (fortsättningsvis benämnda som ”Vayqer-tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Vayqer-tjänsten anges i våra användarvillkor (“Användarvillkoren”).

Från tid till annan kan vi komma att utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Vi kommer att förse dig med mer information och/eller tilläggsvillkor om lanseringen av sådana tjänster medför en väsentlig förändring av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Såvida inget annat anges vid lanseringen av sådana nya eller ytterligare tjänster kommer de att omfattas av denna Policy.

Syftet med denna Policy är att:

 1. Säkerställa att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, ändamålen med varför vi samlar in och behandlar dem, samt vem vi delar dem med;
 2. Förklara på vilket sätt vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Vayqer-tjänsten; och
 3. Förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har avseende de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, samt hur vi skyddar din integritet.

Vi hoppas att detta ger dig en bättre förståelse för våra integritetsåtaganden gentemot dig. För vidare förklaring av termer som används i denna Policy kan du besöka vårt Sekretesscenter på Vayqer.com. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen se Avsnitt 11 ‘Hur du kommer i kontakt med oss’ nedan för information om hur du kontaktar oss. Om du inte godtar innehållet i denna Policy, kan du välja att inte använda Vayqer-tjänsten.

2. Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll

EU:s dataskyddsförordning eller ”GDPR” ger individer vissa rättigheter avseende deras personuppgifter. Vi erbjuder därför transparens och åtkomstkontroller som hjälper användare att nyttja de rättigheter som är tillgängliga enligt gällande lag och med de begränsningar som gäller enligt lag. Individers rättigheter innefattar:

 • Rätt till tillgång - rätten att informeras om, och begära tillgång till, de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • Rätt till rättelse - rätten att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt till radering - rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter;
 • Rätt till begränsning - rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända -
  • rätten att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål;
  • rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring;
 • Rätt till dataportabilitet - rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster; samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande - rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för dig eller annan påverkan av liknande karaktär.

För att du ska kunna lära dig mer om och utöva dessa rättigheter samt anmäla dina preferenser om hur du vill att Vayqer ska använda dina personuppgifter, tillhandahåller vi följande verktyg:

 • Sekretesscenter - en samlingsplats där du hittar information om hur Vayqer behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter samt hur du kan utöva dessa rättigheter.
 • Cookies Policy - tillhandahåller ytterligare information om hur vi använder cookies, inklusive för personaliserad marknadsföring. Här hittar du även information om hur du kan ställa in dina cookiepreferenser samt hur du kan välja bort vissa typer av cookies; och
 • Vayqer FAQ - En viktig informationskälla som besvarar vanliga frågor och/eller frågor om Vayqers personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor om din integritet, dina rättigheter eller hur du utövar dina rättigheter, ber vi dig kontakta oss på info@vayqer.se. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, hoppas vi att du vill samarbeta med oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning. Du kan även kontakta eller framföra klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

3. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig

I tabellerna nedan beskriver vi vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig samt hur vi samlar in dessa:

Tabellen nedan beskriver vilka personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för Vayqer-tjänsten:

Kategorier av personuppgifter Beskrivning av kategori
Användaruppgifter Detta är de personuppgifter som du tillhandahållit eller som vi samlat in för att du ska kunna registrera dig för och använda Vayqer-tjänsten. Beroende på vilken Vayqer-prenumeration du registrerat dig för kan uppgifterna inkludera namn, emailadress, födelseår, land och stad.

Vissa av de personuppgifter som vi efterfrågar krävs för att skapa ditt konto.

Tabellen nedan anger de personuppgifter som vi samlar in när du använder Vayqer-tjänsten:

Kategorier av personuppgifter Beskrivning av kategori
Användningsdata Detta är de personuppgifter som samlas in om dig när du registrerar dig för och/eller använder Vayqer-tjänsten, inklusive:
 • Information om din typ av Vayqer-prenumeration.
 • Information om dina interaktioner med Vayqer-tjänsten såsom sparade rutter (innehållandes datum och tid för planerad avfärd), egna besöksmål, besöksmål sparade i rutter, mottagna notiser från Vayqer-tjänsten och dina interaktioner med Vayqer-tjänsten, innehåll och andra Vayqer-användare.
 • Slutstatser dragna om dina intressen och önskemål baserat på ditt användande av Vayqer-tjänsten.
 • Användarinnehåll (enligt definitionen i Användarvillkoren) som du publicerar på Vayqer-tjänsten, såsom namn på rutter och interaktioner med Vayqers kundtjänst.
 • Viss teknisk data som kan innefatta:
  • URL-information;
  • identifierare som kan innefatta cookiedata och IP-adresser;
  • information avseende vilka typer av enheter du använder såsom unikt enhets-ID, typ av nätverksanslutning (såsom WiFi, 3G, LTE, Bluetooth), leverantör, nätverkets och enhetens prestanda och version av Vayqer-applikationen;
  • Vilka typer av navigeringsapplikationer som är installerade på din enhet;
  • Din enhets geografiska plats, vilken kan bli härledd eller antydas från viss teknisk data (såsom din IP-adress, språkinställning på din enhet eller betalningsvaluta) för att efterleva geografiska krav i våra licensavtal och för att räkna ut avstånd mellan platser; och

Tabellen nedan anger de kategorier av personuppgifter som samlas in från tredjepartskällor

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika tredje parter. Dessa tredjepartskällor varierar över tid och inkluderar följande:

Kategorier av tredjepartskällor Beskrivning av kategori
Tekniska tjänsteleverantörer Vi samarbetar med tekniska tjänsteleverantörer som förser oss med viss data såsom kartläggning av IP-adresser till din enhets ungefärliga geografiska plats (såsom stad), för att möjliggöra för oss att tillhandahålla Vayqer-tjänsten, innehåll och funktioner.
Betalningspartners Om du väljer att betala för en tjänst eller funktion via faktura, kan vi få data från våra betalningspartners för att vi ska kunna skicka fakturor, behandla din betalning och förse dig med det du har betalat för.

4. Vad vi använder dina personuppgifter till

När du använder eller interagerar med Vayqer-tjänsten använder vi en rad olika tekniker för att behandla de personuppgifter som vi samlar in om dig för olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter samt vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 3 ‘Vilka personuppgifter vi samlar från dig’ som används för dessa ändamål:

Beskrivning av varför Vayqer behandlar dina personuppgifter (‘behandlingsändamål’) Laglig grund för behandlingsändamålet Kategorier av personuppgifter som Vayqer använder för behandlingsändamålet
Att tillhandahålla och anpassa Vayqer-tjänsten.
 • Fullgörande av avtal
 • Berättigat intresse
 • Samtycke
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration
För att förstå, diagnostisera, felsöka och lösa problem med Vayqer-tjänsten.
 • Fullgörande av avtal
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
För att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar av Vayqer-tjänsten.
 • Berättigat intresse
 • Samtycke
 • Användardata
 • Användningsdata
För att efterleva rättsliga åtaganden och förfrågningar i förhållande till rättsväsendet.
 • Efterleva rättsliga åtaganden
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration
För att efterleva avtalsmässiga åtaganden med tredjepartsaktörer, såsom licensavtal och för att vidta lämpliga åtgärder avseende uppgifter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll.
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration
För att genomföra affärsmässig planering, rapportering och analys.
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
För att genomföra din betalning.
 • Fullgörande av avtal
 • Efterleva rättsliga åtaganden
 • Användardata
 • Betalnings- och köpinformation
För att upptäcka bedrägeri, inklusive bedrägeriverksamhet i betalningssystem och olaglig användning av Vayqer-tjänsten.
 • Fullgörande av avtal
 • Efterleva rättsliga åtaganden
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration

Om du önskar ytterligare information om den intresseavvägning som Vayqer har gjort för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra en legal grund för personuppgiftsbehandling enligt GDPR, se avsnitt 11 “Hur du kommer i kontakt med oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.

5. Delning av dina personuppgifter

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av Vayqer-tjänsten.

Allmänt tillgänglig information

Följande personuppgifter kommer alltid att vara allmänt tillgängliga på Vayqer-tjänsten: ditt namn och/eller användarnamn, vilka du följer och vilka som följer dig på Vayqer-tjänsten och dina offentliga rutter.

Personuppgifter som du kan välja att dela

Följande personuppgifter kommer endast att delas med de kategorier av mottagare som anges i tabellen nedan om:

 • du väljer att använda en specifik funktion där delning av särskilda personuppgifter krävs för att Vayqer-tjänsten ska kunna användas; eller
 • du ger oss tillåtelse att dela dina personuppgifter, till exempel genom att välja lämplig inställning i Vayqer-tjänsten eller genom att samtycka till delningen på annat sätt.
Mottagarkategorier Anledningar till delning
Dina Vayqer vänner Det kan finnas tillfällen när du vill att vi ska dela information om din användning av Vayqer-tjänsten med andra Vayqer-användare, även refererade till som "dina vayqer vänner”. Du har till exempel möjlighet att skapa både privata och offentliga rutter. Om du delar dina privata rutter med andra bör du vara medveten om att mottagarna av dina privata rutter kan redigera dessa rutter såsom namn, vilka destinationer och städer som ska besökas.

Läs mer om hur du hanterar aviseringar, din allmänt tillgängliga information och vad du delar med andra i avsnitt 2 "Dina rättigheter och preferenser: Ger dig valfrihet och kontroll" i denna Policy och på Sekretesscenter.

Information som vi kan dela

Mottagarkategorier Anledningar till delning
Tjänsteleverantörer Vi anlitar tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Dessa tjänsteleverantörer kan komma att behöva tillgång till vissa personuppgifter för att kunna leverera sina tjänster till oss. Tjänsteleverantörer kan vara företag som tillhandahåller kundtjänstsupport, driver den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Vayqer-tjänsten, hjälper till att skydda och säkra våra system och tjänster, samt marknadsför Vayqers egna produkter och tjänster och partnerprodukter, tjänster, evenemang och reklamkampanjer där Vayqer är involverat.
Betalningstjänster Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra betaltjänstleverantörer om det behövs för att de ska kunna behandla dina betalningar och i syfte att motverka bedrägerier.
Akademisk forskning Vi kommer att dela dina personuppgifter för statistisk analys och akademiska studier, men endast i anonymiserad form.
Rättsväsende och dataskyddsmyndigheter Vi delar dina personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lag eller för att svara i en rättslig process, såsom vid en husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. Vi delar också dina personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att tillvarata vårt eget, eller en tredje parts, berättigade intresse avseende nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredning, skydd av säkerheten för person, eller för att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada, förutsatt att vi anser att sådant intresse inte åsidosätter dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.
Köpare av vår verksamhet Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vår verksamhet till en köpare eller presumtiv köpare. I denna situation fortsätter Vayqer att säkerställa din integritet och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

6. Lagring och radering av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att du ska kunna använda Vayqer-tjänsten, samt för legitima och väsentliga affärsändamål, såsom för att underhålla tillhandahållandet av Vayqer-tjänsten, möjliggöra databaserade beslut om nya funktioner och erbjudanden, uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att kunna lösa tvister. Vi sparar vissa av dina personuppgifter under den tid du använder Vayqer-tjänsten. Vi sparar exempelvis dina rutter, egna besöksmål och kontoinformation.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är rättsligt berättigade eller skyldiga att behålla vissa personuppgifter, såsom vid följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem hänförligt till ditt konto, såsom en utestående kredit avseende ditt konto, ett utestående krav eller vid tvist, kommer vi att spara nödvändiga personuppgifter till dess att problemet är löst;
 • Om det föreligger en rättslig, skattemässig, revisionsmässig och/eller bokföringsmässig skyldighet för oss att lagra personuppgift, kommer vi att lagra nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; och/eller,
 • Om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, såsom för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerhet för våra användare.

7. Länkar

Vi kan komma att använda marknadsföring från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera tredje parts dataskyddshantering och innehåll. Om du klickar på en tredje parts länk, vänligen notera att det medför att du lämnar Vayqer-tjänsten och att alla personuppgifter som du tillhandahåller inte omfattas av denna Policy. Vänligen läs den tredje partens integritetspolicy för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

8. Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi är angelägna om att skydda våra användares personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett skydd för dina personuppgifter, men vänligen notera att inget system är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, kryptering samt policyer angående tillgång och lagringstid för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som används unikt för ditt Vayqerkonto, aldrig delar ditt lösenord med någon, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare samt att du loggar ut när du har använt Vayqer-tjänsten. För ytterligare skydd så är två-faktor alltid aktiverat på ditt Vayqerkonto.

9. Barn

Vayqer-tjänsten inte avsedd för barn. Vayqer-tjänsten är inte heller tillgänglig för barn vars ålder gör det olagligt att behandla deras personuppgifter eller kräver målsmans tillstånd för behandling av personuppgifter enligt GDPR eller annan lokal lagstiftning.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är understiger tillämplig åldersgräns (”Åldersgränsen”). Vänligen använd inte Vayqer och lämna inte ut några personuppgifter till oss om din ålder understiger åldersgränsen.

Om du är målsman till ett barn vars ålder understiger Åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Vayqer, kan du kontakta oss via kontaktformuläret i Sekretesscenter och begära att utöva dina beskrivna rättigheter i Avsnitt 2 ‘2. Dina rättigheter och preferenser: Ger dig valfrihet och kontroll‘ i denna Policy.

Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn som är under 18 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets Vayqer-konto.

11. Ändringar av den här Policyn

Vi kan ibland göra ändringar i denna Policy.

När vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kommer vi, beroende på de omständigheter som föreligger, att meddela dig detta på ett lämpligt sätt, exempelvis genom tydlig information i Vayqer-tjänsten eller genom att skicka dig ett email och/eller ett push-meddelande. Se till att du läser sådana meddelanden noggrant.

Om du vill veta mer om den här Policyn och hur Vayqer behandlar dina personuppgifter kan du besöka Sekretesscentret på Vayqer för ytterligare information.

12. Hur du kommer i kontakt med oss

Tack för att du har tagit del av vår Policy. Om du har några frågor om denna Policy kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett emailmeddelande till info@vayqer.se, eller genom att skriva till oss på följande adress:

Vayqer AB
Stora Brogatan 9, 50330 Borås
Sverige

Vayqer AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Policy.

Vi hoppas att du gillar Vayqer!

© Vayqer AB.

VI ANVÄNDER COOKIES

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera korrekt. Däremot använder vi aldrig cookies i marknadsföringssyfte. Din integritet kommer alltid vara viktig för oss på Vayqer. Genom att fortsätta använda hemsidan så godkänner du automatiskt användning av väsentliga cookies.Läs mer om våran Cookiepolicy här.